Rólunk

A DÉLVÍZ Zrt. fő tevékenysége volt az önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz és szennyvízközművek üzemeltetése, a lakossági illetve egyéb gazdálkodó szervezetek ivóvízellátása és a csatornaszolgáltatás biztosítása. A cég ivóvíz és csatornaszolgáltatást 38 településen látott el. A feladata az önkormányzati tulajdonú közművek, közmű rendszerek karbantartása, fejlesztése és a közművekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése volt.

Az Országgyűlés 2011. december 30-i ülésnapján elfogadta az új víziközmű-szolgáltatásról szóló (2011. évi CCIX törvény) törvényt, amely nyilvánvalóvá tette, hogy a DÉLVÍZ Zrt. a megváltozott üzemeltetési feltételekből adódóan, meg kell újulnia, és egy új piacon kell megjelennie, melyben kamatoztatni tudja a közművekről, azok üzemeltetéséről megszerzett tapasztalatokat, ismereteket.

Cégünk, a DÉLVÍZ Zrt. többek között vizi közművagyon-értékelési szakvélemény elkészítése, tételes vagyonleltárának felállítása, a majdani Gördülő fejlesztési Terv alapját képező Pótlási Terv elkészítése, valamint a KEOP beruházásokra épülő költség-haszon elemzés készítésére rendeződött át, készült fel és vállalta ezek elvégzését, teljes körű lebonyolítását. Szakembereink komoly szakmai gyakorlattal rendelkeznek és magasan kvalifikáltak, a szakértői feladatok elvégzéséhez szükséges felsőfokú műszaki és gazdasági képesítésekkel rendelkeznek.

A Délvíz Zrt. 2014-től elkezdte tevékenységeinek körét új irányokba is bővíteni.

Szolgáltatásaink

Közművagyon értékelés

A vonatkozó jogszabályok alapján a vízi közmű rendszerek törzsvagyonát képező objektumok vagyonértékelése költségalapú értékelési eljárással. Több szempontú integrált vagyonértékelési módszertanra épülő objektum szintű strukturált vagyonleltár felállítása:
- a vízi közmű törzsvagyon egységes eszközleltárának felvétele, és egységes adatbázisba rendezése
- az állapotfelmérés
- állapotértékelés
- várható élettartamok meghatározása, és rögzítése
- pótlási költségek becslése és a vagyonérték meghatározása objektumonkénti bontásban

Üzemeltetés

Szennyvízürítő üzemeltetése, szennyezőanyagok elhelyezése. Összesen 6 településről éves szinten kb. 19.000 m3 szippantott szennyvíz elhelyezése.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

A környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelési beruházásokban fotovoltaikus rendszerek kialakítása.

Referenciáink

Közművagyon értékelése

  • 2014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0043 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Tiszatenyőn és Kengyelen”

Megrendelő: Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001 „Nagybarca és Bánhorváti községek szennyvízelvezetése és tisztítása”

Megrendelő: Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomeráció Önkormányzati Társulás

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0004 „Tolna agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”

Megrendelő: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás

KEOP-12 0/2F/09-2011-0002 Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen"

Megrendelő: Nyárlőrinc Község Önkormányzata

Sóshartyán, Ságújfalu és Kishartyán tulajdonát képező szennyvízközmű vagyonértékelése

Megrendelő: Észak-Nógrád Vízmű Kft.

Mátranovák és Mátraterenye szennyvízközműveinek vagyonértékelése

Megrendelő: Mátraterenye Önkormányzata és Mátranovák Önkormányzata

Mezőkövesd város ivóvíz- és szennyvízközműveinek [összességében: víziközműveinek] vagyonértékelése

Megrendelő: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0065 „Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütem ”

Megrendelő: Tiszakécske Város Önkormányzata

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0048 „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt”

Megrendelő: Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás

KEOP‐1.2.0/09‐11‐2011‐0002 „Siklós város szennyvízközmű beruházása"

Megrendelő: Siklós Város Önkormányzat

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0064 „Kelet-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”

Megrendelő: Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 „Tápiómenti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíztisztítása”

Megrendelő: Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt”

Megrendelő: Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási Társulás

KEOP-1.2.0/B/-10-0042 Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok csatornahálózatának megvalósítása”

Megrendelő: Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás

KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0085 „Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása”

Megrendelő: Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 „Újfehértó – Bököny viziközmű fejlesztési projekt”

Megrendelő: Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-007 „Csanádpalota Város szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési beruházása”

Megrendelő: Csanádpalota Város Önkormányzata

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0033 „Pocsaj és Esztár települések szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése”

Megrendelő: Pocsaj – Esztár Víziközmű Beruházási Társulás

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése”

Megrendelő: Nádudvar Város Önkormányzata

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 „Kistelek város területét érintő szennyvíz kezelési rendszer kiépítése”

Megrendelő: Kistelek Város Önkormányzata

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0082 „Győrszemere és Tényő települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése a téti szennyvíztisztító telepre. A téti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése, Tét és Gyömöre önkormányzataival együtt”

Megrendelő: Győrszemere és Tényő települések szennyvízelvezetésére, a téti szennyvíztisztító telep bővítésére, korszerűsítésére létrejövő Önkormányzati Társulás

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052

Megrendelő: Fegyvernek Város Önkormányzata

  • 2015

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 „Békés, szennyvíztisztító telep fejlesztése”

Megrendelő: Békés Város Önkormányzata

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 „Bucsa Község szennyvízcsatornázása”

Megrendelő: Bucsa Község Önkormányzata

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0079 „A FIDIC piros könyv szerint Röszke és Domaszék községek közös szennyvíztisztító telepének fejlesztése”

Megrendelő: Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 „Somogytúr szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása”

Megrendelő: Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás és NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közműves ivóvíz ellátási, illetve közműves szennyvízelvezetési rendszer vagyonértékelése

Megrendelő: Kazincbarcika Város Önkormányzata

KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése"

Megrendelő: Tiszaroff Községi Önkormányzat és Tiszagyenda Község Önkormányzata

KEOP 1.2.0/B/10-2010-0041 „Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep építése”

Megrendelő: Hajdúszovát Község Önkormányzata

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

  • 2015

KEOP-2014-4.10.0/N „Napelemes villamosenergia-termelő rendszerek kialakítása Csökölyön”

Megrendelő: Csököly Község Önkormányzata

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0103 „Hosszúhetény Község Önkormányzat napelemes beruházása”

Megrendelő: Hosszúhetény Község Önkormányzata

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 Felsőörs Község Önkormányzata napelemes beruházása

Megrendelő: Felsőörs Község Önkormányzata